Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Voorwaarden (volledig) lidmaatschap

 

Toelatingseisen

De toelatingsvoorwaarden voor de NBPO zijn bedoeld om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen.

Het lid:

1.beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;

2.heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring;

3.heeft minimaal 300 klantcontacturen gehad in de afgelopen 3 jaar (klantcontacturen zijn vlieguren met klanten, dus de uren die je bij een training of workshops hebt gegeven tellen mee.);

4.heeft een relevante opleiding professional organizing gevolgd (van de NBPO of vergelijkbaar). Indien het aspirant-lid voldoende aantoonbare kennis en werkervaring heeft verkregen van het vakgebied van professional organizing op grond van opleiding en werkervaring kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

 

Wat houdt het in:

 

Het lid:

1. kan deelnemen aan de bijeenkomsten van de NBPO, soms tegen bijbetaling van een eigen bijdrage. Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is gratis (2x per jaar);

2. ontvangt elke twee weken de interne nieuwsbrief met nieuws en activiteiten uit de vereniging en vak gerelateerde artikelen in de media;

3. mag gebruik maken van de collectieve afspraken m.b.t. ledenvoordeel, zoals vermeld op onze website;

4. mag gebruik maken van de algemene voorwaarden van de NBPO, maar mag ook eigen algemene voorwaarden gebruiken. Het gebruik van algemene voorwaarden is verplicht voor alle leden;

5. valt onder het klachtenreglement van de NBPO;

6. krijgt toegang tot het besloten deel van de website van de NBPO en daarmee tot de bibliotheek;

7. krijgt een uitgebreide vermelding op de website onder leden;

8. kan de profielinformatie aanvullen en werkgebieden selecteren voor betere vindbaarheid;

9. vermeld op de eigen website de link naar de website van de NBPO en mag het logo van de NBPO op haar website plaatsen;

10. heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering (ALV);

11. staat het vrij om deel te nemen aan commissies een bestuursfunctie of zich anderszins in te zetten;

12. is lid van de NBPO tot wederopzegging;

13. mag zich registreren als RPO® of MRPO® mits men voldoet aan de voorwaarden.

 

Wat wij verwachten

 

Het lid:

1. onderschrijft dat er voor het werk van de professional organizer vaardigheden, competenties en kennis nodig is, zoals beschreven in de Competentieprofielen en is bereid zich hierin te ontwikkelen;

2. geeft aantoonbaar blijk van serieus ondernemerschap door bijvoorbeeld ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, het voeren van een herkenbare huisstijl naar derden via logo, visitekaartje, website of zakelijke Facebook pagina (tenzij je als Professional Organizer in loondienst bent), het hebben van een BTW-nummer;

3. heeft een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten;

4. handelt naar de gedragscode van de NBPO die men verplicht is te ondertekenen bij aanmelding;

5. ondertekent de verklaring van waarheid van de NBPO;

6. houdt zich aan het huishoudelijk reglement van de NBPO;

7. neemt deel aan een intervisiegroep met collega’s;

Omzetting van je lidmaatschap

Het omzetten van je aspirant-lidmaatschap naar een regulier lidmaatschap kan als je voldoet aan deze voorwaarden. Je hoeft hiervoor alleen maar het digitale omzettingsformulier in te vullen.

Je hebt hiervoor verder nog nodig:

- een update van je Curriculum Vitae

- een overzicht van je klantcontacturen

- een recent uittreksel van de KvK (niet ouder dan 1 jaar)
- een ondertekende verklaring van waarheid [https://www.nbpo.nl/site/media/openbaar/Verklaringnaarwaarheid.pdf]

 

En indien van toepassing:
- een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing.

Zorg dus dat je deze documenten, net als de verklaring van waarheid op je computer hebt staan voordat je het formulier gaat invullen

Na verzending wordt je aanvraag tot omzetting door ons in behandeling genomen.

Kosten

Het lidmaatschap kost voor leden € 300,00 excl. BTW per jaar. Het boekjaar loopt van 1-1 tot en met 31-12. Zet je je lidmaatschap gedurende een kalenderjaar om, dan wordt de hogere contributie naar rato berekend. Je ontvangt hier dan een aanvullende contributiefactuur voor.

Opzegging

Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar.Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal via e-mail te geschieden aan info@nbpo.nl [link]. De opzegging moet vóór 1 december bij het secretariaat binnen zijn.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft toch de bijdrage voor dat gehele kalenderjaar verschuldigd. 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!