Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

NBPO Competentieprofiel
professional organizer
Niveau A en B

 

Wat zijn competenties?

Competenties beschrijven observeerbaar gedrag dat leidt tot het succesvol uitoefenen van het vak. Competentieprofielen zijn nooit volledig, maar beperken zich tot de kern van succesvol gedrag. Naast competenties is kennis natuurlijk ook essentieel. Competenties beschrijven hoe met deze kennis omgegaan wordt, kortom hoe dit in het gedrag tot uiting komt. Kennis op specifieke gebieden (computervaardigheden, archiefkennis e.d.) noemen we niet in competentieprofielen; uiteindelijk gaat het immers om succesvol gedrag en kennis is hierin een middel en geen doel op zich.

Basiscompetenties Professional Organizer A en B:

  1. Vraaggericht werken 
  2. Communiceren 
  3. Plannen en organiseren 
  4. Klantgericht handelen 
  5. Ontwikkelgericht begeleiden 
  6. Professionaliseren
De competenties zijn beschreven in niveau A en B. Niveau A is het streefbeeld voor leden van de NBPO. Als Register Professional Organizer (RPO®) dien je over niveau A te beschikken. Niveau B is het streefbeeld voor Master Register Professional Organizer (MRPO®)

Voor de uitwerking van de basiscompetenties professional organizer A&B kunt u hier klikken en het competentieformulier downloaden.
 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!