Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Aanmelden voor het lidmaatschap


Als je aspirant-lid bent en graag volwaardig lid wilt worden, dan kun je het aspirant-lidmaatschap laten omzetten naar het (reguliere) lidmaatschap.
Hierbij dien je te voldoen aan de toelatingseisen en het competentieprofiel zoals vermeld in de gelijknamige submenu's.

Het aanmelden gaat in vier stappen

1. Log eerst in (mocht je nog niet ingelogd zijn).
2. Vul de gegevens in.
3. Verzend het formulier.
4. Verstuur alle bijlagen via WeTransfer naar info@nbpo.nl

Omzettingsformulier lidmaatschap

Ik wil mijn aspirant-lidmaatschap omzetten naar een NBPO-lidmaatschap:
*verplichte velden

Aanhef:*
Dhr
Mvr

Voornaam:*
Achternaam:*
Woonadres:*
Huisnummer:*
Postcode & Plaats:*
Telefoonnummer:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*

Opleiding en ervaring*


Ik heb een relevante opleiding professional organizing afgerond. Zo ja, voeg als bijlage je deelnamebewijs toe.

Zo nee, motiveer je kennis en werkervaring op het gebied van organizing.

Ik heb ten minste 300 klantcontacturen gehad in de afgelopen 3 jaren. Zo ja, voeg als bijlage je overzicht van klantcontacturen toe.Professionele instelling*


Ik gebruik algemene voorwaarden (eigen of NBPO).

Ik heb een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten:

Ik gebruik een herkenbare huisstijl naar buiten (website/Facebook etc).

Ik stel offertes op voor organizingtrajecten.

Ik maak een plan van aanpak bij organizingtrajecten.
Ik houd klantevaluaties.
Professionele en persoonlijke ontwikkeling*


Ik verwerf professionele kennis via (zelf)studie of cursus. Zo ja/nee, licht je antwoord s.v.p. toe:

Ik heb blijk van zelfinzicht in eigen beoordeling. Licht je antwoord s.v.p. toe:

Ik neem deel aan intervisie binnen de NBPO

Waarom wil je je lidmaatschap omzetten?

Gedragscode

Hierbij verklaar ik, , geboren op , te als (aspirant)lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

- het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
- informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
- het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
- te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Naam:*

Datum:*

Plaats:*Verklaring van Waarheid*


Download hier het formulier voor de Verklaring van Waarheid.
Onderteken het formulier, scan het in en voeg het toe als bijlage voordat je de aanvraag verzendt.

In verband met de grootte van de bestanden vragen we je vriendelijk om de bijlagen via WeTransfer te verzenden naar info@nbpo.nl o.v.v. 'aanmelding lidmaatschap NBPO', je voor- en achternaam en je telefoonnummer:

- een update van je Curriculum Vitae

- een overzicht van je klantcontacturen

- een recent KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar)

- een ondertekende Verklaring van Waarheid

En indien van toepassing:
- een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing.`


 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!