Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap

De aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap wordt behandeld door het secretariaat van de NBPO. Een besluit volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de benodigde formulieren.

De contributie voor aspirant-leden bedraagt € 250,00 per jaar. Eenmalig betaal je € 25,00 inschrijfgeld. Na het verzenden van de inschrijving ontvang je een e-mail met een factuur en een link naar iDeal. We vragen je vriendelijk om de factuur direct te betalen. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Aan het einde van de inschrijving vragen wij om je CV en een kopie van het diploma van je hoogst genoten opleiding mee te sturen. Zorg er dus voor dat deze documenten op je computer staan. Indien aanwezig vragen wij je ook om een bewijs van deelname aan een organizingcursus, een uittreksel uit het handelsregister van de KvK en je visitekaartje mee te sturen.

Let op: aangezien de bijlagen steeds méér en/of groter worden, is het verzoek om deze in een aparte mail te versturen via WeTransfer. Volg onderstaande stappen. Alvast bedankt voor de medewerking!

Stap 1: online formulier invullen

1a) Persoons- en bedrijfsgegevens

1b) Gedragscode

Stap 2: versturen bijlagen naar info@nbpo.nl via WeTransfer

2a) Verklaring van Waarheid

2b) Versturen (verplichte) bijlagen

* verplicht veld

Stap 1: Persoons- en bedrijfsgegevens

Ik wil mij graag aanmelden als aspirant-lid:

Aanhef:*
Dhr.
Mvr.

Voornaam:*

Achternaam:*

Woonadres:*

Huisnummer:*
Postcode & Plaats:*
Provincie:*
Telefoonnummer:*
Geboortedatum:* dd-mm-jjjj
E-mailadres:*


Bedrijfsgegevens


Eigen bedrijf:

Eventuele toelichting bij nee:

Bedrijfsnaam:

Postadres:
Postadresnummer:
Postcode & Plaats postadres:

Telefoonnummer:*
KvK-nummer:
Btw-nummer:*
Website:


Opleiding en ervaring*


Hoogst genoten opleiding:

Diploma behaald:

Aantal jaren werkervaring op hbo-niveau: *

Omschrijf je werkervaring:

Heb je al een relevante organizing-opleiding gevolgd?

Zo ja, bij welke cursusinstantie?

Indien nee, motiveer je kennis en ervaring op het gebied van organizing:Professionele en persoonlijke ontwikkeling*


Ik verwerf professionele kennis via (zelf)studie of cursus. Zo ja/nee, licht s.v.p. je antwoord toe:

Ik heb blijk van zelfinzicht in eigen beoordeling. Zo ja/nee, licht s.v.p. je antwoord toe:

Ik heb het voornemen om deel te nemen aan een intervisiegroep binnen de NBPO.Motivatie*


Ik heb gehoord over de NBPO via:

Toelichting:

Waarom wil je je aansluiten bij de NBPO?

Wat verwacht je van het lidmaatschap?


Stap 1b: Gedragscode

Hierbij verklaar ik, , geboren op , te als (aspirant-)lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

- het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
- informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
- het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
- te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Naam:*

Datum:*

Plaats:*


Stap 2a: Verklaring van Waarheid

Download hier het formulier voor de Verklaring van Waarheid.

Onderteken het formulier, scan het in en voeg het toe als bijlage als je de aanvraag verzendt.


Stap 2b: Gevraagde bijlagen

- je curriculum vitae
- een kopie diploma van hoogst genoten opleiding
- een ondertekende Verklaring van Waarheid

Indien van toepassing:
- een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing
- een KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar)

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens conform de privacyverklaring van de NBPO.

 

Let op: de gevraagde bijlagen (2a en 2b) graag via WeTransfer naar info@nbpo.nl versturen o.v.v. 'aanmelding aspirant-lid NBPO', je voor- en achternaam en telefoonnummer.

Omdat de documenten persoonsgegevens bevatten, raden wij je aan de bijlagen voor verzending te versleutelen. Lees hier meer over op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/mijn-bestanden-versleuteld-opslaan/
 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!