Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Aanmelden

De aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap wordt behandeld door het secretariaat van de NBPO. Een besluit volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de benodigde formulieren.

De contributie voor aspirant-leden bedraagt € 250,00 per jaar. Eenmalig betaal je € 25,00 inschrijfgeld. Na het verzenden van de inschrijving ontvang je een e-mail met een factuur en een link naar iDeal. We vragen je vriendelijk om de factuur direct te betalen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Aan het einde van de inschrijving vragen wij om je CV en een kopie van het diploma van je hoogst genoten opleiding mee te sturen. Zorg er dus voor dat deze documenten op je computer staan. Indien aanwezig vragen wij je ook een bewijs van deelname organizing cursus, een uittreksel uit het handelsregister van de KvK en je visitekaartje mee te sturen.

Let op: aangezien de bijlagen steeds méér en/of groter worden, is het verzoek om deze in een aparte mail te versturen via WeTransfer. Volg onderstaande stappen. Alvast bedankt voor de medewerking!

Stap 1: online formulier invullen

1a) Persoons- en bedrijfsgegevens

1b) Gedragscode

Stap 2: versturen bijlagen naar info@nbpo.nl via WeTransfer

2a) Versturen (verplichte) bijlagen

2b) Verklaring waarheid

* verplicht veld

Stap 1: Persoons- en bedrijfsgegevens

Ik wil mij graag aanmelden als aspirant-lid:

Aanhef:*
Dhr.
Mvr.

Voornaam:*

Achternaam:*

Woonadres:*

Huisnummer:*
Postcode & Plaats:*
Provincie:*
Telefoonnummer:*
Geboortedatum:* dd-mm-jjjj
E-mailadres:*


Bedrijfsgegevens


Eigen bedrijf:

Eventuele toelichting bij nee:

Bedrijfsnaam:

Postadres:
Postadres nummer:
Postcode & Plaats postadres:

Telefoonnummer:*
KvK nummer:
BTW nummer:*
Website:


Opleiding en ervaring*


Hoogst genoten opleiding:

Diploma behaald:

Aantal jaren werkervaring op HBO-niveau: *

Omschrijf je werkervaring:

Heb je al een relevante organizing opleiding  gevolgd?

Zo ja, bij welke cursusinstantie:

Indien nee, motiveer je kennis en ervaring op het gebied van organizing:Professionele en persoonlijke ontwikkeling*


Ik verwerf professionele kennis via (zelf)studie of cursus. Zo ja/nee, licht svp je antwoord toe:

Ik heb blijk van zelfinzicht in eigen beoordeling. Zo ja/nee, licht svp je antwoord toe:

Ik heb het voornemen om deel te nemen aan een intervisiegroep binnen de NBPO.Motivatie*


Waarom wil je aansluiten bij de NBPO?

Wat verwacht je van het lidmaatschap?


Stap 1b: Gedragscode

Hierbij verklaar ik, , geboren op , te als (aspirant)lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

- het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen en mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
- informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
- het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
- te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Naam:*

Datum:*

Plaats:*


Verklaring van waarheid

Download hier het formulier voor de verklaring van waarheid.

Onderteken het formulier, scan het in en voeg het toe als bijlage als je de aanvraag verzendt.


Stap 2b: Gevraagde bijlagen

Curriculum Vitae
Kopie diploma hoogst genoten opleiding
Een ondertekende verklaring van waarheid

Indien van toepassing:
- een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing
- een uittreksel KvK (niet ouder dan 1 jaar)


Let op: de gevraagde bijlagen (2a en 2b) verstuur je naar info@nbpo.nl via WeTransfer versturen o.v.v. 'aanmelding aspirantlid NBPO' en je volledige naam en telefoonnummer.


 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!