Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Register professional organizer

In 2012 heeft de NBPO besloten om het vak professional organizing naar een hoger niveau te tillen door het toekennen van registraties bij de NBPO (een keurmerk). Vanaf 1-1-2017 gelden er nieuwe (her)registratie-eisen voor zowel RPO® en MRPO ®

Om voor de registratie (M)RPO® in aanmerking te komen, dien je:
 1. Aantoonbaar te voldoen aan de gestelde eisen, die je hieronder kunt downloaden. 
 2. Alle benodigde formulieren, correct en volledig invullen en aanleveren.
 3. Registratie en toezicht hierop vindt plaats door een onafhankelijk partij (AVAR).
 4. Bij voorkeur, te voldoen aan competentie niveau B, zoals beschreven in het Competentie profiel.
 5. Nadat je aan alle bovengenoemde eisen hebt voldaan, wordt je geregistreerd en dan:
  • word je als RPO® of MRPO® vermeld op de NBPO website
  • mag je het vignet, incl. het logo van de NBPO, gebruiken op je eigen website
  • kun je onderstaand vignet in al je (schriftelijke) communicatie gebruiken.


Registratiekosten

Voor het in behandeling nemen van je aanvraag tot RPO® of MRPO® krijg je een factuur van € 150,- toegestuurd. Mocht de toegestuurde informatie niet aan alle eisen voldoen dan kan er voor een extra visitatie bezoek gekozen worden. Je krijgt dan een extra factuur van € 100,- toegestuurd. Voor meer info download onderstaande 'uitleg en mailing eisen registratie'. 

Je registratie is pas compleet na betaling van de facturen en na ontvangst van het certificaat.

* Een onafhankelijke partij (vanaf juli 2017 is dit AVAR) controleert steekproefsgewijs of de ingestuurde gegevens kloppen. Als bij een steekproef blijkt dat de aangeleverde informatie niet waarheidsgetrouw is, dan wordt de registratie per direct ingetrokken. Er vindt dan geen restitutie van de registratiekosten plaats.

Formulieren en aanvraag

Alle benodigde informatie en formulieren zijn hieronder gebundeld om te downloaden.

Download hier de uitleg over de (her)registratie, stappenplan en eisen (M)RPO.

Download hier het aanmeldformulier (M)RPO.

Download hier de AVAR toelichting op traject van visitatie, betaling, planning en annulering.

Download hier het feedbackformulier van de School voor Organizing.


Extra download links

Download hier het Kwalificatiedossier Professional Organizing.

Download hier het competentieprofiel van de de Professional Organizer.
 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!