Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Professional organizing werkt!

In 2012 heeft de NBPO opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Het doel hiervan was om te onderzoeken wat de effectiviteit is van het inzetten van een professional organizer. Het onderzoek is najaar 2014 afgerond en laat positieve resultaten zien: het loont zeker om een professional organizer in te huren!

Onderzoeksuitkomsten zijn indicatief

Het onderzoek werd in 2013-2014 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Research @Evolve onder ruim 50 zakelijke klanten van leden van de NBPO. Allen werden individueel begeleid door de professional organizer. Door de kleine onderzoeksgroep zijn de uitkomsten van het onderzoek indicatief van aard. Het onderzoek geeft zeker wel een goed beeld van de effecten van professional organizing.

De onderzoekopzet

Klanten werd gevraagd om voorafgaand aan de begeleiding/training door de organizer een nulmeting in te vullen. Er werd onder andere gevraagd naar werkdruk, stress, mate van georganiseerdheid op de fysieke en digitale werkplek, planning en overwerk. Kort na afloop van de begeleiding kregen de deelnemers nogmaals een vragenlijst voorgelegd met dezelfde vragen en vragen over het resultaat van de begeleiding (in het onderzoek ‘training’ genoemd). Een half jaar later werd de vragenlijst nogmaals voorgelegd om te onderzoeken of de resultaten beklijven.

Resultaten vlak na afloop

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de respondenten na de begeleiding door een professional organizer hun werkplek een stuk beter georganiseerd hebben. Deelnemers geven aan dat ze efficiënter en slimmer hebben leren werken en meer overzicht hebben. Ze werken bovendien minder over en ervaren minder werkdruk. Ook het ziekteverzuim blijkt met 20% te zijn afgenomen.

Resultaten na een half jaar

Na een half jaar zijn de gemelde resultaten nog steeds positief. Ze lijken echter wel iets af te nemen ten opzichte van de meting vlak na afloop. Een teken dat het een goed idee is om terugkomsessie(s) met een professional organizer in te plannen, zodat de verworven vaardigheden en inzichten opgefrist worden. Uitzondering hierbij was trouwens planningsvaardigheden. Deze bleken er na een half jaar zelfs op vooruit gegaan te zijn!

Algemene beoordeling

Na afloop van de training/begeleiding gaven de deelnemers aan dat zij de training/begeleiding door de professional organizer zinvol vonden (84%) en tevreden tot zeer tevreden te zijn over de gebruikte methodes (87%). Het algemene rapportcijfer voor de begeleiding door een professional organizer was hoog: 73% gaf een 8 of hoger! De begeleiding door een professional organizer wordt dus zeer gewaardeerd!

Gerelateerde persberichten

Minder verzuim na begeleiding Professional Organizer (16 november 2015)

Ondernemer heeft baat bij begeleiding door professional organizer (13 april 2015)

Werkdruk en ziekteverzuim dalen na begeleiding professional organizer (10 februari 2015)

Meer informatie

De volledige rapportage ‘Effectiviteitsonderzoek professional organizing’ kun je downloaden. Wil je meer informatie of heb je vragen over het effectiviteitsonderzoek? Neem dan contact op met ons bestuurslid PR & communicatie Jantina van Beers. Je kunt haar bellen via 06-21177883 of mailen via pr@nbpo.nl. 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!