Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina Icon rss
15-11-2019, namens bestuurslid Educatie & Kwaliteit

Nieuws van het bestuur 19 november 2019

Nieuws uit het bestuur,

Als bestuurslid Educatie en Kwaliteit heb ik mij de afgelopen 3 jaar samen met de beroepseducatiecommissie ingezet om het thema doorlopende leerweg voor onze leden binnen de NBPO concreter te maken. We hebben samen met extern adviseur Wijnand Prins gezocht naar ingangen en samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs zoals met o.a. SBB, LOI, Exsi, NVBBS en de Noloc .
Onze nieuwe voorzitter heeft de contacten met collega's die ook onderwijs op het gebied van professional organizing aanbieden opnieuw aangehaald .

We hebben een eerste ontwerpplan opgesteld om, het liefst in overleg met alle onderwijsaanbieders, een NBPO-keurmerk te ontwikkelen zodat het onderwijs inhoudelijk en kwalitatief goed afgestemd blijft op de doorlopende leerweg van onze leden. Van het aspirant-lidmaatschap t/m het MRPO-lidmaatschap. 

Wij willen onze leden dan ook vooral stimuleren om zich te blijven ontwikkelen als persoon maar ook in hun werk als PO'er en willen daarmee onze leden voldoende bagage aanbieden zodat hun NBPO-lidmaatschap een meerwaarde blijft behouden en men weet dat NBPO-leden goed gekwalificeerde PO'ers zijn en blijven.

Ook zijn we in 2019 gestart om onze huidige basiscursus toekomstbestendig te maken door met een digitaal programma te starten. De powerpointpresentatie met het daaraan gekoppelde lesmateriaal krijgt de komende maanden een visuele en inhoudelijke update.

Omdat ons vak net als andere beroepen in ontwikkeling zal moeten blijven, heeft de overheid net als het bestuur voor 2020 het speerpunt "Een leven lang leren” gekozen.
Er zijn en komen veel subsidiemogelijkheden voor m.n. de (oudere) werknemers om zijn/haar werk goed en liefst zo prettig tot de pensioenleeftijd te kunnen blijven uitvoeren.
Hier liggen mooie kansen voor PO 'ers op de zakelijke markt om deze vraag en werkdruk preventief aan te pakken maar ook voor de andere PO'ers om de werk- en privébalans bij klanten goed te krijgen en te houden.

Met name het lobbywerk met stakeholders is een vak op zich en vraagt veel tijd, energie en we hebben daarbij echt veel meer de inzet van de overige NBPO-leden nodig. Ook om de bestuursfuncties aantrekkelijk en behapbaar te houden. Als bestuurslid kom je wel bij allerlei onderwijspartijen binnen waar je als individuele PO'er dit vaak niet lukt en kun je ook echt inhoudelijk invloed uitoefenen en de NBPO en ons mooie beroep nog beter op de kaart te zetten.
Ik heb samen met regelmatig wisselende bestuursleden veel bereikt maar dat blijkt helaas niet altijd even goed zichtbaar voor alle leden.

Onderwijs blijft boeiend en een belangrijk onderwerp binnen de NBPO.
Wie wil het stokje van me overnemen in een fijn team van enthousiaste bestuursleden/collega's en een bijdrage leveren aan "een leven lang leren” binnen de NBPO?

Ik heb zelf ook heel veel geleerd van dit bestuurswerk maar wil nu vanaf 1 december 2019 graag weer meer tijd en energie steken in mijn eigen ontwikkeling en in de ontwikkeling van mijn bedrijf.
Ik blijf als lid zeker nog vrijwillig actief binnen de NBPO en wil mijn ervaring als bestuurslid graag overdragen aan mijn opvolger.
Als aankomend bestuurslid hoef je zeker niet alles al te weten of veel (onderwijs)ervaring te hebben, maar je vooral te willen inzetten voor het thema 'een leven lang leren".
Kijk voor meer info over de bestuursfuncties bij onderstaande link.
Heb je interesse en/of vragen stuur een mail naar educatie@nbpo.nl of spreek me aan op 23 november tijdens onze NBPO-bijeenkomst.

Diana van der Hoek , Bestuurslid Educatie & Kwaliteitfunctiebeschrijvingen nbpo bestuursleden 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!