Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina Icon rss
16-12-2018, namens Erna Verheij - Opgeruimd!

Startbijeenkomst samenwerking WMO met 3 Zeeuwse Organizers!

Vanmorgen zijn wij, Marije Ruijtenburg (helderenklaar), Janita Stoutjesdijk (ZieSo) en ondergetekende naar de startbijeenkomst van de samenwerking in het gemeentehuis van Middelburg geweest.
De vorige keer was ik de enige professional organizer die meedeed aan de aanbesteding van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen, maar nu hebben we dat met z’n drieën gedaan.
We hebben afzonderlijk aanbesteed, maar hebben een gezamenlijk kwaliteitsplan geschreven en ingediend. Onze inschrijving ‘is gecontroleerd en in orde bevonden’.
Vanmorgen is onze deelname in de Basisovereenkomst Sociaal domein / Wet maatschappelijk ondersteuning en de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning bekrachtigd door het zetten van een symbolische handtekening door de wethouders van de 3 betreffende gemeenten.
Ik ben heel blij met onze samenwerking!
Hgr. Erna Verheij (Opgeruimd!)
 
De Professional Organizer

zoek een professional organizer

Professional Organizer worden
volg dé driedaagse training
Laatste nieuws
NBPO al 20 jaar experts in
rust, ruimte en overzicht!