Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Werkterreinen van een Professional Organizer

Professional organizing is een middel om structuur en overzicht aan te brengen in tijd, taken en ruimte, met als doel een betere kwaliteit van werken en leven.

Werkwijze

In het werken met een professional organizer staat de klant met zijn of haar wensen centraal. Na een oriënterend gesprek waarin problemen en wensen worden geïnventariseerd, wordt samen met de klant een plan van aanpak vastgesteld, dat bijvoorbeeld kan resulteren in:
 • één of meer dagen achtereen ter plekke gezamenlijk opruimen en ordenen
 • een training, workshop of coaching
 • periodieke bijeenkomsten met een afgebakende lengte, waarin telkens een deel van de afgesproken werkzaamheden wordt uitgevoerd
 • regelmatig (telefonisch) advies
Ter afsluiting volgt er meestal een evaluatie in de vorm van een bezoek, een terugkomdag of een telefonisch gesprek.

Professional organizers kunnen helpen bij:

 • timemanagement
 • het structureren van informatie
 • het effectief verwerken van informatiestromen, zoals e-mail
 • het structureren van workflowprocessen
 • bijdragen tot samenwerken en werkoverleggen
Ook bewijzen professional organizers hun waarde bij:
 • het adequaat inrichten van ruimtes
 • het opzetten van nieuwe digitale of papieren archiefstructuren
 • het vlot toegankelijk maken van de belangrijkste instrumenten en informatiebronnen in het werk
 • kennismanagement
 • samenwerkingsvraagstukken en aansturingsvragen

Wanneer?

Bedrijven schakelen professional organizers vaak in bij:
 • werkdruk en stress
 • onhanteerbare archieven
 • als vormen van samenwerking stagneren
 • inefficiënte werkgewoonten
 • versterking van kennis en vaardigheden bij Outlook en e-mailgebruik
 • het indelen van werkzaamheden
 • bedrijfsverhuizingen
 • ombuigen van vaste werkplekken naar flexwerkplekken
 • re-integratie na langdurige afwezigheid
 • uitvalpreventie
 • coaching in het algemeen

De resultaten zijn concreet:

 • meer rust
 • meer overzicht
 • meer planningsvaardigheden
 • meer tijd over voor kerntaken
 • minder overwerk
 • betere samenwerking
 • minder tijd kwijt aan zoeken
 • toegankelijke archieven

Werkterreinen

De werkterreinen voor de zakelijke markt zijn:

1. werkplek-organizer
2. financieel-organizer
3. timemagement-organizer
4. verhuis-organizer

Ben je op zoek naar een professional organizer?

Kijk dan in het Overzicht organizers en filter op een van bovengenoemde werkterreinen'. Neem gerust contact op met de professional organizer voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek.

Download de folder over professional organizers bij bedrijven.