Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Professional organizing werkt!

In 2012 heeft de NBPO opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren met als doel om te onderzoeken wat de effectiviteit is van het inzetten van een professional organizer. Het onderzoek is najaar 2014 afgerond en laat positieve resultaten zien: het loont zeker om een professional organizer in te huren!

Kleine onderzoeksgroep

Het onderzoek werd in 2013-2014 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Research @Evolve onder ruim 50 zakelijke klanten van leden van de NBPO. Allen werden individueel begeleid door de professional organizer.
Door de kleine onderzoeksgroep (ruim 50 zakelijke klanten) zijn de uitkomsten van het onderzoek indicatief van aard. Het onderzoek geeft echter wel een goed beeld van de effecten van professional organizing.

Opzet onderzoek

Klanten werd gevraagd om voorafgaand aan de begeleiding / training door de organizer een nulmeting in te vullen. Gevraagd werd o.a. naar werkdruk, stress, mate van georganiseerdheid op de fysieke en digitale werkplek, planning en overwerk. Kort na afloop van de begeleiding kregen de deelnemers nogmaals een vragenlijst voorgelegd met dezelfde vragen en vragen over het resultaat van de begeleiding (in het onderzoek ‘training’ genoemd). Een half jaar later werd de vragenlijst nogmaals voorgelegd om te onderzoeken of de resultaten beklijven.

Resultaten vlak na afloop

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de respondenten na de begeleiding door een professional organizer hun werkplek een stuk beter georganiseerd hebben. Deelnemers geven aan dat ze efficiënter en slimmer hebben leren werken en meer overzicht hebben. Ze werken bovendien minder over en ervaren minder werkdruk. Ook het ziekteverzuim blijkt met 20% afgenomen te zijn.

Resultaten na een half jaar

Na een half jaar zijn de gemelde resultaten nog steeds positief maar ze lijken wel iets af te nemen ten opzichte van de meting vlak na afloop. Een teken dat het een goed idee is om een terugkomsessie met een professional organizer in te plannen, zodat de verworven vaardigheden en inzichten opgefrist worden. Uitzondering hierbij was trouwens planningsvaardigheden. Deze bleken er na een half jaar zelfs op vooruit gegaan te zijn!

Algemene beoordeling

Na afloop van de training/begeleiding gaven de deelnemers aan dat zij de training / begeleiding door de organizer zinvol vonden (84%) en tevreden tot zeer tevreden te zijn over de gebruikte methodes (87%). Het algemene rapportcijfer voor de begeleiding door een professional organizer was hoog: 73% gaf een 8 of hoger! De begeleiding door een organizer wordt dus zeer gewaardeerd!

Meer informatie

De volledige rapportage kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u zich verder wenden tot Jantina van Beers, bestuurslid pr en communicatie via 0621177883 of via pr@nbpo.nl.

Persbericht d.d. 16 november 2015
Minder verzuim na begeleiding Professional Organizer

Persbericht d.d. 13 april 2015
Ondernemer heeft baat bij begeleiding door professional organizer

Persbericht d.d. 10 februari 2015
Werkdruk en ziekteverzuim dalen na begeleiding professional organizer