Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

NBPO lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NBPO is opgedeeld in:

  1. Aspirant lidmaatschap
  2. Lidmaatschap
Het aspirant-lidmaatschap bereidt voor op het lidmaatschap en duurt maximaal drie jaar.

Toelatingseisen aspirant-lid


Toelatingseisen lid NBPO

Contributie

De contributie voor het aspirant-lidmaatschap is 250 euro exclusief btw per jaar.

De contributie voor het volwaardig lidmaatschap is 300 euro exclusief btw per jaar.

Indien je gedurende een kalenderjaar lid wordt, betaal je voor het betreffende jaar alleen de resterende maanden. Bij een nieuw lidmaatschap wordt eenmalig 25 euro inschrijfkosten berekend.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk via het secretariaat. Je opzegging dient voor 1 december van het lopende jaar binnen te zijn.


Aanmelden als aspirant-lid


Aanmelden als lid NBPO