Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Lid worden van de NBPO

Het lidmaatschap van de NBPO is opgedeeld in twee soorten:

  1. aspirant lidmaatschap en 
  2. (volwaardig) lidmaatschap. 
Je kunt je eerst aanmelden als aspirant-lid.

Het aspirant-lidmaatschap bereidt voor op het lidmaatschap en duurt maximaal drie jaar.

In het submenu ' Toelatingseisen aspirant-lidmaatschap ' en ' Toelatingseisen lidmaatschap ' vindt u de toelatingseisen voor de lidmaatschappen. Ook vindt u daar informatie met de voordelen van het lidmaatschap van de NBPO op een rij.

Contributie

De contributie voor het aspirant-lidmaatschap bedraagt € 200,-. 
Bij een nieuw lidmaatschap bedragen de inschrijfkosten eenmalig € 25,00. 
Wanneer een nieuw lidmaatschap ingaat is voor de resterende maanden van het betreffende jaar contributie verschuldigd. 

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, de opzegging moet voor 1 december van dat jaar bij het secretariaat binnen zijn. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft toch de bijdrage voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.