Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Hoarding-organizer

Hoarding:

We spreken van Hoarding als iemand uitzonderlijk gehecht is aan spullen, die in de ogen van anderen geen tot weinig waarde hebben, als de cliënt duidelijk stress of angst/paniek ervaart bij (de gedachte aan) loslaten van spullen, als de woning niet meer normaal gebruikt kan worden door de grote hoeveelheid spullen én als er beperkingen optreden in dagelijks leven en sociaal opzicht. Daarnaast mag deze psychiatrische stoornis niet zijn ontstaan na een medische aandoening als niet-aangeboren hersenletsel of uitsluitend te wijten zijn aan andere psychische stoornissen zoals bijvoorbeeld obsessief-compusieve stoornis, zware depressies of schizofrenie. (bron: DSM V)

Hoarding gaat vrijwel altijd samen met andere psychiatrische stoornissen als angststoornissen, fobieën, autisme, ADHD en depressies. Er is vaak overlast en/of gevaar voor de naaste omgeving wat betreft hoeveelheid spullen, brandgevaar, stankoverlast en vervuiling. Daarom zijn er ook vaak andere professionals bij betrokken uit bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, politie of brandweer. Werken met een cliënt met hoarding(gedrag) vereist uitgebreide kennis, training en ervaring van de professional organizer.

De NBPO is aangesloten bij The Institute for Challenging Disorganization in Amerika. Een aantal professional organizers, die NBPO lid zijn, hebben de opleiding tot Certified Professional Organizer Challenging Disorganization aan dit instituut succesvol afgerond.

Chronische Desorganisatie:

We spreken van chronische desorganisatie als een cliënt het merendeel van het volwassen leven al moeite heeft om georganiseerd te leven, meerdere pogingen heeft gedaan om structuur aan te brengen in het huis of dagritme en hij of zij hierin niet is geslaagd. Het ontbreken van overzicht en structuur heeft een negatieve invloed op het dagelijks leven en de cliënt verwacht dat hierin geen verbetering komt. Er zijn verschillende oorzaken voor chronische desorganisatie te noemen, o.a. leerstijlen, AD(H)D, chronische pijn of vermoeidheid, Multiple Sclerose, de ziekte van Parkinson, dominantie van de linker- of rechterhersenhelft, koopverslaving, dyslexie, Post Traumatische Stress Stoornis, perfectionisme, depressies, Autistisch Spectrum Stoornissen, en al-dan-niet aangeboren hersenletsel. Chronische desorganisatie is zelf geen ziekte, en hoeft dus niet genezen te worden. Er zijn geen standaard-oplossingen voor cliënten met chronische desorganisatie, er is wel een flexibele, creatieve kijk op organiseren nodig, die aansluit bij de manier van denken en leven van de cliënt. 

 

Kijk onder overzicht professional organizers op "werkterrein hoarding-organizer"  en vind de professional organizer die, gezamenlijk het probleem in kleine stappen op maat kan vinden en oplossen.

Vragen over hoarding kun je stellen via hoarding@nbpo.nl