Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Aanmelden voor het lidmaatschap.


Wanneer je aspirant lid bent en het lidmaatschap graag om laat zetten naar 'Lid ', dan kun je het aspirant lidmaatschap om laten zetten naar het ( reguliere ) lidmaatschap.
Hierbij dien je te voldoen aan de 'toelatingseisen' en het 'competentieprofiel' zoals vermeld in de gelijknamige submenu's.

Het aanmelden gaat in vier stappen

1. Log eerst in (mocht je nog niet ingelogd zijn).
2. Vul de gegevens in.
3. Verzend het formulier.
4. Verstuur alle bijlagen via WeTransfer

Omzettingsformulier lidmaatschap

Ik wil mijn aspirant-lidmaatschap omzetten naar een NBPO lidmaatschap:
*verplichte velden

Aanhef:*
Dhr
Mvr

Voornaam:*
Achternaam:*
Woonplaats:*
Bedrijfsnaam:*
Emailadres:*

Opleiding en ervaring*


Ik heb een relevante opleiding professional organizing afgerond. Zo ja, voeg als bijlage je deelname bewijs toe.

Zo nee, motiveer je kennis en werkervaring op het gebied van organizing.

Ik heb ten minste 300 klantcontacturen gehad in de afgelopen 3 jaren. Zo ja, voeg als bijlage je overzicht van klantcontacturen toe.Professionele instelling*


Ik gebruik algemene voorwaarden (eigen of NBPO):

Ik heb een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten:

Ik gebruik een herkenbare huisstijl naar buiten (website/Facebook etc):

Ik stel offertes op voor organizing trajecten

Ik maak plan van aanpak bij organizing trajecten
Ik houd klantevaluaties
Professionele en persoonlijke ontwikkeling*


Ik verwerf professionele kennis via (zelf) studie of cursus. Zo ja/nee, licht je antwoord svp toe:

Ik heb blijk van zelfinzicht in eigen beoordeling. Licht je antwoord svp toe:

Ik neem deel aan intervisie binnen de NBPO

Waarom wil je je lidmaatschap omzetten?

Gedragscode

Hierbij verklaar ik, , geboren op , te als (aspirant)lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

- het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen en mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
- informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
- het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
- te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Naam:*

Datum:*

Plaats:*Verklaring van waarheid*


Download hier het formulier voor de verklaring van waarheid.
Onderteken het formulier, scan het in en voeg het toe als bijlage voordat je de aanvraag verzendt.

Ivm de grootte van de bestanden vragen we je vriendelijk om de bijlagen te verzenden via WeTransfer o.v.v. 'aanmelding lidmaatschap NBPO, je naam en je telefoonnummer:

- een update van je Curriculum Vitae

- een overzicht van je klantcontacturen

- een recent uittreksel van de KvK (niet ouder dan 1 jaar)

- een ondertekende verklaring van waarheid

En indien van toepassing:
- een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing.`