Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Register professional organizer

In 2012 heeft de NBPO besloten om het vak professional organizing naar een hoger niveau te tillen door het toekennen van registraties bij de NBPO (een keurmerk). Vanaf 1-1-2017 gelden er nieuwe (her)registratie-eisen voor zowel RPO® en MRPO ®

Om voor de registratie RPO® in aanmerking te komen, dien je:
  1. Aantoonbaar te voldoen aan de gestelde eisen, die je hieronder kunt downloaden. Een aantal van de formulieren wordt momenteel aangepast voor digitale aanmelding en verwerking.
  2. Alle benodigde formulieren, correct en volledig invullen en aanleveren.
  3. Registratie en toezicht hierop vindt plaats door een onafhankelijk partij. Op dit moment zijn we op zoek naar een vervanger van Bureau Ampersand die hiermee eind 2016 is gestopt.
  4. Te voldoen aan competentie niveau A, zoals beschreven in het submenu Competentie profiel.
  5. Nadat je aan alle bovengenoemde eisen hebt voldaan, wordt je geregistreerd en dan:
  • word je als RPO® vermeld op de NBPO website
  • mag je het vignet, incl. het logo van de NBPO, gebruiken op je eigen website
  • kun je onderstaand vignet in al je (schriftelijke) communicatie gebruiken.Download hier de nieuwe eisen per 1-1-2017 voor (her)registratie

Download hier alvast ter voorbereiding (de verplichte bijlagen van) het aanmeldformulier


Registratiekosten

Voor het in behandeling nemen van je aanvraag tot RPO® krijg je een factuur van € 100,- toegestuurd. Als je registratie compleet is krijg je de tweede factuur van € 150,- toegestuurd.

Je registratie is pas compleet na betaling van de facturen en na ontvangst van het certificaat.

* een onafhankelijke partij controleert steekproefsgewijs of de ingestuurde gegevens kloppen. Als bij een steekproef blijkt dat de aangeleverde informatie niet waarheidsgetrouw is, dan wordt de registratie per direct ingetrokken. Er vindt dan geen restitutie van de registratiekosten plaats.