Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

NBPO Competentieprofiel
professional organizer
Niveau A en B

 

Wat zijn competenties?

Competenties beschrijven observeerbaar gedrag dat leidt tot het succesvol uitoefenen van het vak. Competentieprofielen zijn nooit volledig maar beperken zich tot de kern van succesvol gedrag. Naast competenties is kennis natuurlijk ook essentieel. Competenties beschrijven hoe met deze kennis omgegaan wordt, kortom hoe dit in het gedrag tot uiting komt. Kennis op specifieke gebieden (computervaardigheden, archiefkennis e.d.) noemen we niet in competentieprofielen; uiteindelijk gaat het immers om succesvol gedrag en kennis is hierin een middel en geen doel op zich.

Basis competenties Professional Organizer A en B:

  1. Vraaggericht werken 
  2. Communiceren 
  3. Plannen en organiseren 
  4. Klantgericht handelen 
  5. Ontwikkelgericht begeleiden 
  6. Professionaliseren
De competenties zijn beschreven in niveau A en B. Niveau A is het streefbeeld voor leden van de NBPO. Als Register Professional Organizer ( RPO® ) dien je over niveau A te beschikken. Niveau B is het streefbeeld voor Master Register Professional Organizer ( MRPO® )

Voor de uitwerking van de basis competenties professional organizer A & B kunt u ' hier ' klikken en het competentieformulier downloaden.