Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Bijzondere lidmaatschappen

Vriend van de NBPO

Oud-leden, cursisten en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als 'Vriend van de NBPO'. 'Vriend van de NBPO' zijn is gratis. U wordt uitgenodigd voor de NBPO thema(mid)dagen en eventuele andere evenementen, waar u tegen betaling aan deel kunt nemen.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@nbpo.nl en meldt u aan als vriend!

Ambassadeur van de NBPO

Een ambassadeur promoot het vak Professional Organizing en de NBPO vaak in interviews en gesprekken op tv, radio en in de media op regionaal en landelijk niveau. Een (potentiële) ambassadeur wordt door het bestuur benaderd.
Een ambassadeur ontvangt alle uitnodigingen en nieuwsbrieven van de NBPO. Daarnaast wordt hij/zij uitgenodigd om NBPO evenementen e.d. bij te wonen tegen dezelfde kostprijs als de leden.


Erelid

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel van het bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.