Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Aspirant lidmaatschap

Wilt u lid worden van de NBPO? Dan kun u zich aanmelden als aspirant-lid, waarmee het lidmaatschap van de NBPO begint.

    Het aspirant-lidmaatschap bereidt voor op het lidmaatschap en duurt maximaal drie jaar.
    In het submenu ' Toelatingseisen aspirant-lidmaatschap' vindt u de toelatingseisen voor dit lidmaatschap
    In het submenu ' Competentie profiel' wordt competentie niveau A omschreven waaraan een een
    ( aspirant )lid, bij voorkeur, moet voldoen.
    De 'voordelen van het lidmaatschap' van het NBPO lidmaatschap zijn voor u op een rijtje gezet in het
    menu 'ledenvoordeel'.
  

Onder het hoofdmenu 'Lid worden ' leest u informatie over hoe u zich kunt 'aanmelden', de contributie en beëindiging van het lidmaatschap.

Indien u vragen heeft over lidmaatschapseisen dan kunt u zich wenden tot  info@nbpo.nl