Professional Organizer

Professional Organizer
Particulier

Professional Organizer

Professional Organizer
Zakelijk

Professional Organizer

Professional Organizer
worden

Professional Organizer

Professional Organizers
Overzicht

Print deze pagina

Lidmaatschap van de NBPO

Het lidmaatschap van de NBPO is opgedeeld in twee soorten:

  1. Aspirant lidmaatschap
  2. Lidmaatschap (volwaardig)
Bekijk hieronder de video-impressie van onze laatste bijeenkomst.

Het aspirant-lidmaatschap bereidt voor op het lidmaatschap en duurt maximaal drie jaar.

In het submenu  'Toelatingseisen lidmaatschap'  vindt u de toelatingseisen voor de lidmaatschappen. Ook vindt u daar informatie met de voordelen van het lidmaatschap van de NBPO op een rij.

Indien u vragen heeft over lidmaatschapseisen dan kunt u zich wenden tot info@nbpo.nl

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 300,00*
De contributie voor het aspirant-lidmaatschap bedraagt € 250,00*
Bij een nieuw lidmaatschap bedragen de inschrijfkosten eenmalig € 25,00*
Wanneer een nieuw lidmaatschap ingaat, is voor de resterende maanden van het betreffende jaar contributie verschuldigd.
* bedragen zijn exclusief btw

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, de opzegging moet voor 1 december bij het secretariaat binnen zijn.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft toch de bijdrage voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.

Aanmelden als aspirant-lid


Aanmelden als volwaardig lid