Logo NBPO
De Professional Organizer

De Professional
Organizer

Professional Organizer worden

Professional
Organizer worden

Nieuws, blog & actueel

Nieuws, blog
& actueel

Over Nbpo

Over
NBPO

Print deze pagina

Werkterreinen van een Professional Organizer

Mensen maken gebruik van een professional organizer voor coaching, begeleiding en adviezen, wanneer er sprake is van:
 • teveel spullen
 • gebrek aan overzicht
 • gebrek aan tijd
 • het hebben van keuzestress
 • behoefte ontwikkeling van organizing vaardigheden
 • behoefte ontwikkeling van structureer vaardigheden

Professional organizers houden zich bij particulieren onder meer bezig met:

 • het herinrichten van woningen of delen daarvan
 • huishoudmanagement
 • het ordenen van werkplekken
 • timemanagement
 • begeleiding van verhuizingen

Ingrijpende levensgebeurtenissen

Professional organizers worden door mensen ingeschakeld om taken te regelen en te ondersteunen bij ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals:
 • een verhuizing
 • een overlijden
 • langdurig mantelzorg
 • een echtscheiding
 • een (chronische) ziekte

Specialisaties/werkterreinen

Veel professional organizers hebben zich toegelegd op een of meerdere specifieke werkterreinen. De negen vastgelegde werkterreinen zijn:
1.Thuis-organizer
2.Jongeren-organizer
3.Senioren-organizer         
4.Werkplek-organizer
5. Timemanagement-organizer
6.Hoarding-organizer
7.Mensen met een beperking-organizer
8.Financieel-organizer
9.Verhuis-organizer

PGB

Voor mensen die door hun ziekte of beperking recht hebben op een PersoonsGebondenBudget is het mogelijk om begeleiding van een professional organizer daaruit te betalen. Voor meer informatie over het PGB, raadpleeg dan de website van Per Saldo, de vereniging van PGB-houders via www.pgb.nl

Ben je op zoek naar een professional organizer?

Kijk dan in het Overzicht organizers en filter op een van de negen werkterreinen. 
Neem gerust contact op met een organizer voor een (vrijblijvende) afspraak.

Download de folder over professional organizers bij particulieren.